Monopoloppløsning Og Nye Aktører 1980-2000

På denne tiden var mediene under sterk politisk styring, og mediepolitikk var noe folk visste lite om. I 1981 var det stortingsvalg, og da partiet Høyre dannet regjering, ble det store forandringer i norsk mediepolitikk.

Mediepolitikk handler mest om hvem som skal bestemme over utviklingen i media. Om hvem som skal eie mediene, arbeide i mediene og bruke mediene. Mediene har hatt mange forskjellige mål i Norge. Blant annet å styrke demokratiet, få frem forskjellige budskap, alle skal ha rett til informasjon og å bevare sosiale normer i samfunnet.

I 1980-årene gjorde utviklingene i media at det ble store forandringer. Nye eiere og innhold lagde en stor endring. NRK ble for eksempel satt ut for konkurranse. Satellitter og kabelnettet gjorde det mulig å få internasjonale tv-sendinger i alle norske hjem. I radio og aviser ble det også mye nytt. Det ble nye radiokanaler, og avisene endret seg mye.

960x.jpg
Kåre Willoch, tidligere leder for partiet Høyre, og Norges statsminister fra 1981-1986.