På 1980-tallet ble det endringer i fjernsynsopplegget. Det ble nå mulig å få internasjonale tv-sendinger i norske hjem via satellitter og kabelnett. I desember 1981 gjorde daværende kulturminister, Lars Roar Langslet det mulig å drive lokal-tv og videoformidling av internasjonale sendinger for fjernsyn gjennom kabelnett.


CF4DB7EAB9067E8214C6DC0398699496.jpg
Norges første kulturminister
Lars Roar Langslet