NRK er en forkortelse av Norsk Rikskringkasting AS, og ble etablert i 1933. NRK begynte med prøvesendinger i 1954, og ble en offisiell tv-kanal i 1960. Dette var den første norske tv-kanalen. På 1980-tallet ble det åpnet for med underholdning i NRK. Det er en kanal som ikke inneholder reklame, i motsetning til de fleste andre kanaler som kom på 80-tallet. I 1996 kom også NRK2, som ikke fikk så mange seere. Derfor ble mange av sendingene deres overført til NRK1.

nrk.jpgNRK fikk stor konkurranse da TV3 kom i 1987. Dette var den første kanalen som var presentert på en annen måte, nettopp før å gjøre den mer populær og salgbar. TV3 fikk sine sendinger fra hovedkontoret i London via satellitt. De hadde tillatelse til å sende reklame, noe de forsøkte i en liten stund men misslyktes med. Dermed ble det ingen reklame i begynnelsen, men det kom litt senere.


tv3_cmyk.png


I år 1988 trengte man ikke lenger å søke til myndighetene for å sende tv-sendinger fra satellitter. Dette gjorde at det ble lettere å sende tv. Et par norske aktører startet tv-sendinger som inneholdt reklame via satellitt. De fikk fort sammen om å sammenslå sendingene til én tv-kanal som fikk navnet TVNorge. Norske seere fikk smaken på denne kanalen og den ble fort populær, selv om det bare var de som hadde kabelanlegg eller parabolantenne som fikk inn kanalene.


tvnorge.jpgTV3 og TVNorge fikk fort et flertall av seerne i Norge. Siden de hadde så stor suksess hos publikumet kunne kanalene etter en liten stund mottas med vanlig antenne.tv2_inni_44893e.jpg

I år 1991 ga myndighetene tillatelse til å drive en ny kanal. Den ble kalt TV 2 og skulle være en privat reklamefinansiert kanal. Dette skulle være en kanal med et varierende programtilbud, på lik linje med NRK. Forskjellen var at TV 2 skulle inneholde reklame. Kampen om hvem som skulle drive kanalen sto mellom to grupper kalt Orkla og Schibsted, som er to store mediekonsern. Til slutt var det Schibsted som vant, og sendingene på den nye kanalen startet i 1992.