Kong Olav sin død 17 januar 1991 gikk inn på svært mange nordmenn, de var veldig glad i kongen sin, og når folk la blomster ved kongsplassen var det helt stille. Skolene gav elevene fri, fordi dagen han døde var en dag for sorg.


Politikk1980-tallet var også en periode med store økonomiske svingninger. Etter et kortvarig økonomisk tilbakeslag først i tiåret, var det oppgangstider fra 1983 med stor investeringsaktivitet og store økninger i både offentlig og privat forbruk. Den såkalte jappekulturen bredte om seg, med fokus på individualistiske holdninger og personlig gevinst. Oppgangen varte derimot ikke så lenge. Sommeren 1987 var det tegn til omslag i norsk økonomi, og landet gikk inn i en økonomisk krise som skulle bli relativt langvarig, selv om det var svingninger i perioder. Det ble nedgang i investeringene i næringslivet, nedgang i boliginvesteringene, lavere vekst i BNP og dramatisk økning i arbeidsledigheten, spesielt fra 1989 og i begynnelsen av 1990-årene.


Det har vært variert med innvandring i Norge. I 1980-årene lå innvanding på ca 5500 personer i året. I 1990-årene lå den på mellom 6000 og 12000 personer årlig, og etter 2000 har det kommet mellom 8000 og 17000 personer per år. Det har vært forskjellige årsaker til innvanding, noen har vært flyktninger, andre har blitt gjenforent med familien.

På 80-tallet kom mange flere kvinner inn i politikken, og Norge fikk sin første statsminister. I 1987 var hele 36 % av stortingets representanter kvinner. Flere kvinner kom også inn i arbeidslivet, spesielt kvinner med små barn. Det var flere og flere kvinner som ble sysselsatte. Kvinner som valgte å ta høyere studier eksploderte på 80-tallet, andelen kvinner var høyere enn andelen menn i 1981.