Orkla Media

Orkla media byttet navn i 2006 til Edda media AS, og er et av de tre store medieselskapene i Norge. Selskapet er nå 100 % eid av Mecom Europe AS som igjen er eid av selskapet Mecom Media Scandinavia 2 Ltd.

Edda eier viksomheter innen dagspresse, ukepresse, elektronisk publisering, lokalradio og lokal tv og direkte markedsføring i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Polen, Litauen og Ukraina.

Edda har vært en del av den engelske investeringsgruppen Mecom siden 28. juni 2006, da bestemte styret i Orkla å selge Orkla Media. De endret navnet til Edda Media slik at folk ikke skulle blande dem.

Selskapet hadde sin første medieinvestering i 1983 da Orkla Industri kjøpte 14,7 % av aksjene i Janco Kabel-tv. Året etter kjøpte de 40 % av avisen Nordstrand Østre Aker Blad fordi høyret solgte det til dem for fire millioner kroner.Edda_Media_AS_%25E2%2580%2593_1_1.jpg

A-pressen

A-pressen er et stort norsk mediekonsern. Det ble etablert den 27. mai 1948, og het på den tiden Norsk Arbeiderpresse. I 1994 endret navnet seg til A-pressen.

A-pressen eier 50 lokal- og regionsaviser, og nettavisene som hører til. De eier også noen trykkerier, lokalfjernsyn og lokalradio.

4. desember 2008 hadde konsernet 2700 ansatte. Først og fremst var dette et selskap som skulle finansiere driften av Norges arbeideraviser. I 1990 gjorde LO selskapet om til konsernselskap, med LO og Arbeiderpartiet som eiere. A-pressen eier også noen utenlandske aviser, mest i Russland hvor de også eier noen trykkerier.

A-pressen_AS_%25E2%2580%2593_1_1.jpg
Schibsted ASA


Schibsted ASA er et av Norges største mediekonsern og en av Skandinavias store medieaktører. De har etablert produkter og rettigheten innen for avis, tv, film, forlag, multimedia og mobile tjenester. I 2008 hadde de 8980 ansatte spredt over 20 land, men hovedkontoret ligger i Oslo.
Selskapet ble grunnlagt av Christian Schibsted i 1839 da han startet en liten virksomhet som boktrykker i Oslo. Schibsted overtok eierskapet til Verdens Gan i 1966, dette var fordi avisen hadde økonomiske problemer. 1 1988 ble det familie eide selskapet gjort om til aksjeselskap og det ble oppreddet ulike datterselskaper. I dag eier Schibsted blant annet Verdens Gang, Aftenposten, Svanska Dagblandet, Metronome Film og Television AB, og eier deler av Aftonbladet og Sandrew Metronome.

schibsted-logo_92526a.jpg