Internett først for krig, så for kommersielt bruk

Roten til internett begynte å gro helt tilbake i 60-årene. Under den kalde krigen ble et kommunikasjonssystem utviklet for det amerikanske forsvarsdepartementet hvor målet var å kunne overføre data over det allerede eksisterende telenettet. Dette nettverket, som senere skulle utvikles og omdøpes til "Internett", fikk navnet "Packet Switching" og mannen bak det var forskeren Paul Baran. I begynnelsen av 80-tallet var det at utviklingen av "packet switching" for alvor dro i gang. Nye datanettverk ble dannet og mange av disse ble i 1989 koblet sammen og det nye og større nettverket ble kalt "Internett". Det ble åpnet for kommersiell bruk i 1991, men for oss i Norge ble det ordentlig åpnet og tatt i bruk i 1994.

internett er pakkebasert, om man skal sende en mail for eksempel så deler den seg opp i små ”pakker”, og kan bli sendt rundt om kring i verden før den når frem til den som skal ha mailen. Internett er altså pakkebasert og ikke linjebasert slik som telefonen.

nyinternettbilde.JPG
Dette er et bilde jeg har laget, dette skal fremstille internett. Fargene skal forestille alle de bitene en e-mail kan dele seg opp i, og hvilke veier den kan gå før den kommer til riktig mottaker.